(NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2022/NQ-HĐND) Về ban hành dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý

Ngày 31/03/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND Về ban hành dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

 

File đính kèm:

NQ88.2022_signed_signed.pdf

Thanh Hải 1

Trả lời