(NGHỊ QUYẾT SỐ 98/NQ-HĐND) Về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022- 2025

Ngày 31/03/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-HĐND Về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022- 2025.

 

File đính kèm:

NQ89_signed.pdf

Infographic.NQ số 98/NQ-HĐND Về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022- 2025.

 

 

Thanh Hải 1

Bài viết lên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *