Nội dung pháp luật tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 5346 /UBND-PC ngày 11/8/2021, Sở Tư pháp thực hiện việc cập nhật, đăng tải văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, các hành vi vi phạm pháp luật điển hìnhbiện pháp xử lý hành chính, hình sự trên Cổng Thông tin điện tử của Sở và Trang Thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Tài liệu đính kèm dưới đây).

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh truy cập, đăng tải hoặc tạo đường link liên kết công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị và thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả để người dân biết, thực hiện./.

 

Tài liệu đính kèm

– Biểu tổng hợp các hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp, hình thức xử lý các trường hợp vi phạm (điển hình) liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

–  Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh Covid -19 trong cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến nay

01_PHÁP LUẬT CHUNG VỀ PHÒNG CHỐNG COVID19

02_XỬ LÝ VI PHẠM LIÊN QUAN PHÒNG CHỐNG COVID19

03_CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID19

04_MỘT SỐ VBPL KHÁC CÓ LIÊN QUAN

05_TÀI LIỆU  HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA BỘ Y TẾ

06_INFOGRAPHIC

07_CLIP

Trả lời