Quảng Ninh: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước; để kịp thời ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe, tính mạng của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 5346 /UBND-PC ngày 11/8/2021 chỉ đạo 1 số nội dung cụ thể như sau:

1.Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh:

– Tập trung cao độ để chỉ đạo tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm việc tuyên truyền, phổ biến phải được triển khai thường xuyên, liên tục đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, người sử dụng lao động, hội viên, đoàn viên tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần tập trung vào những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, tổ chức; việc chấp hành các biện pháp về phòng chống dịch; đặc biệt là biện pháp xử lý hành chính, hình sự đối với những vi phạm pháp luật điển hình trong phòng, chống dịch COVID-19 (theo Phụ lục gửi kèm); gắn với tuyên truyền, phổ biến “Một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội” theo Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, giải pháp, chính sách của Trung ương, của Tỉnh; tuân thủ nghiêm quy định “5K + truyền thông + công nghệ + vắc xin“, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

– Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19; xác định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến dịch bệnh COVID-19 là trọng tâm của công tác thi hành pháp luật trong thời điểm hiện nay. Tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tiến hành xử lý nghiêm, kịp thời, triệt để, đúng quy định pháp luật.

  1. Trung tâm Truyền thông tỉnh tiếp tục tăng cường chuyên mục, thời lượng phát sóng chương trình truyền hình, truyền thanh vào nhiều khung giờ hàng ngày ngày để chuyển tải thông tin kịp thời, chính xác về quy định pháp luật liên quan đến dịch COVID-19, gắn với tình hình, diễn biến, các biện pháp, chính sách phòng, chống dịch và kết quả xử lý hành vi vi phạm trên địa bàn tỉnh.
  2. Đề nghị các cơ quan tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các hành vi phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn tại Văn bản số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020; quan tâm xác định án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định pháp luật để phục vụ nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
  3. Giao Sở Tư pháp thực hiện việc cập nhật, đăng tải văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, các hành vi vi phạm pháp luật điển hình và biện pháp xử lý hành chính, hình sự trên Cổng Thông tin điện tử của Sở và Trang Thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Tài liệu đính kèm dưới đây).

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh truy cập, đăng tải hoặc tạo đường link liên kết công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của cơ quan, đơn vị và thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả để người dân biết, thực hiện./.

Tài liệu đính kèm

– Biểu tổng hợp các hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp, hình thức xử lý các trường hợp vi phạm (điển hình) liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

–  Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh Covid -19 trong cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến nay

– Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19

01_PHÁP LUẬT CHUNG VỀ PHÒNG CHỐNG COVID19

02_XỬ LÝ VI PHẠM LIÊN QUAN PHÒNG CHỐNG COVID19

03_CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID19

04_MỘT SỐ VBPL KHÁC CÓ LIÊN QUAN

05_TÀI LIỆU  HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA BỘ Y TẾ

06_INFOGRAPHIC

07_CLIP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *