Phóng sự Tổng kết 10 năm triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và 4 năm thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Trong suốt 10 năm triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và 4 năm thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả hết sức tích cực không chỉ góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân mà còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, gắn kết giữa xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Qua đó, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là nơi đáng sống và cần đến trong con mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *