[Công văn số 6369/SGTVT-QLVT&PT ngày 16/11/2021] Quảng Ninh điều chỉnh hoạt động vận tải khách đường bộ đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 17/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *