(Văn bản số 7579/UBND-DL2 ngày 26/10/2021) Quảng Ninh hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID – 19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

7579_Hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID - 19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

File đính kèm:

7579_Hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID – 19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *