(NGHỊ QUYẾT SỐ: 90/2022/NQ-HĐND) Về quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025

Ngày 31/03/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số: 90/2022/NQ-HĐND) Về quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

 

File đính kèm:

NQ90.2022_signed

 

Thanh Hải 1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *