[Công văn 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021] Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tiêm đủ liều vắc xin, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng không bắt buộc, chỉ khuyến khích xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Nội dung trên đã được Bộ Y tế hướng dẫn trong văn bản 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 về xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo đó, để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối vói tất cả các trường hợp người lao động có biều hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

Tần suất xét nghiệm sẽ tùy thuộc mức độ nguy cơ về dịch bệnh. Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh tại các tỉnh/thành phố có nguy cơ rất cao, thực hiện xét nghiệm hàng tuần cho cho toàn bộ người lao động cung cấp dịch vụ trực tiếp và tối thiểu 20% người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng, tổ sản xuất, quản đốc, phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân…). Tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ, đảm bảo thực hiện xét nghiệm 2 tuần/lần cho toàn bộ người lao động cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời xét nghiệm tối thiểu từ 5-10% người lao động có nguy cơ cao. Không thực hiện xét nghiệm đối với người tiêm đủ liều vắc xin (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trọng vòng 6 tháng đối với 2 nhóm lao động trên

Các cơ sở có thể thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì cần phải được hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Cơ sở sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng test kháng nguyên. Kết quả xét nghiệm phải được báo ngay cho Trung tâm y tế quận huyện nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh trú đóng.

Tham khảo tại văn bản 8228/BYT-MT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *