(Móng Cái) Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi

Vừa qua, UBND Thành phố thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2022, Đoàn thực hiện kiểm tra tại các xã phường: Hải Xuân, Trần Phú, Vạn Ninh, Ka Long, Ninh Dương, Hải Tiến với 6 nội dung kiểm tra về: công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; đăng ký và quản lý hộ tịch; công tác chứng thực; nuôi con nuôi.

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên kiểm tra tại các xã phường

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên kiểm tra tại các xã phường

Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả tổ chức triển khai, thực hiện công tác: Phổ biến giáo dục pháp luật, Xử lý vi phạm hành chính, Hộ tịch, Nuôi con nuôi, chứng thực, theo dõi thi hành pháp luật về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, ngưởi sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid -19; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Đồng thời, phát hiện, xử lý những vi phạm, sai sót trong quá trình thực hiện để có sự chấn chỉnh kịp thời và giải pháp khắc phục, tháo gỡ; qua đó hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho cơ sở và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, Xử lý vi phạm hành chính, Hộ tịch, Nuôi con nuôi, chứng thực, theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của UBND xã, phường trong công tác Tư pháp.

Nguồn: Trung tâm TTVH Thành phố Móng Cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *